wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet�NS�Z


�a��m�z bilindi�i gibi art�k �leti�im �a��d�r.�lkokul �a��ndaki �ocuklar�m�z bile bilgisayarla tan��m�� durumdad�r.


Bu siteyi kurmaktaki amac�m;

bu etkili ileti�im arac� vas�tas� ile, meslekte edindi�im deneyimlerimi gen� t�p mensuplar�m�za ve

�riner Sistem Hastal�klar�na yakalanm�� hastalar�m�za aktarmak ve bu hastal�klardan korunabilmek i�in

gerek t�bbi gerekse alternatif t�p y�ntemleri hakk�nda bilgi vermektir.


Bu bilgilerden yararlanm�� olman�z beni mutlu edecektir.

Op.Dr.Tahir ZENG�N

Copyright 2007 Dr.Tahir Zengin