ÖNSÖZ


Çağımız bilindiği gibi artık İletişim çağıdır.İlkokul çağındaki çocuklarımız bile bilgisayarla tanışmış durumdadır.


Bu siteyi kurmaktaki amacım;

bu etkili iletişim aracı vasıtası ile, meslekte edindiğim deneyimlerimi genç tıp mensuplarımıza ve

Üriner Sistem Hastalıklarına yakalanmış hastalarımıza aktarmak ve bu hastalıklardan korunabilmek için

gerek tıbbi gerekse alternatif tıp yöntemleri hakkında bilgi vermektir.


Bu bilgilerden yararlanmış olmanız beni mutlu edecektir.

Op.Dr.Tahir ZENGİN

Copyright 2007 Dr.Tahir Zengin